The news is by your side.

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

(Chuyện Xưa) Những bức ảnh về một Sài Gòn hoa lệ năm 1965–1966 (Photos of Saigon in 1965-1966)

- Advertisement -

35Subscribe, Like and Share #NATHAN Chanel….Thanks
Channel gives you the best scenes, about nature, wildlife, culture, people, history, movie…
#NATHAN: https://www.youtube.com/channel/UCBZ1Nk-JJCIpqaYdOAa2Plw

- Advertisement -

Những bức ảnh về một Sài Gòn hoa lệ năm 1965 – 1966:
Cùng nhìn lại bộ ảnh đẹp nhất về một Sài Gòn năm 1965 – 1966 với những con đường, những côɴԍ trình đồ sộ và cảnh sinh hoạt của người dân ở đây qua ống kính của Dale Ellingson.
——0o0—–
Photos of a magnificent Saigon in 1965-1966:
Let’s look back at the best photos of a Saigon from 1965 to 1966 with its roads, monuments and daily life scenes of the people here through Dale Ellingson’s lens.

source

Đọc Thêm
Hàng rào 3 tòa tháp Grand Marina Sài Gòn, Viva Land chính thức xuất hiện. Sunshine Diamond River

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Comments
Loading...
DMCA.com Protection Status