The news is by your side.

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cận cảnh quá trình tằm nhả tơ và tạo kén

- Advertisement -

42

Sâu tằm có thể liên tục tiết ra chất lỏng đặc biệt trong vài ngày, tạo nên sợi tơ bền chắc hơn thép khi tiếp xúc với không khí.

- Advertisement -

Source link

- Advertisement -

Đọc Thêm
Trung Quốc tạo ra sợi siêu bền từ tơ tằm tự nhiên

- Advertisement -

- Advertisement -

Comments
Loading...
DMCA.com Protection Status