The news is by your side.

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Mặt trời liên tục ‘gây hấn’ với Trái đất

Các nhà thiên văn học thế giới gần đây đã phải 'vò đầu bứt tai' khi những cơn bão Mặt trời 'có khả năng gây rối loạn' liên tục hướng vào Trái đất và một cơn bão địa từ nữa lại có thể đến vào ngày 29-6.

- Advertisement -

- Advertisement -

Theo dõi chúng tôi trên

- Advertisement -

Khoa Học

Đời Sống

Giải Trí

DMCA.com Protection Status
0:00
0:00